Cha chồng khát tình hành hạ con dâu lăng loàng

#1 Zoom+
1959

mụ ăn nói sàm sỡ tới vậy. Mụ cả gan dám “ chửi “ tôi : con mẹ mi, mày ăn cái thứ gì mà miệng nhọn dữ vậy. Rỉa tới đâu, lồn sưng cục tới đó. Đụ thì đụ mẹ đi cho rồi, cứ khìa khìa làm nứng thấy mẹ. Tôi nắm hai giò mụ lôi sểnh lên. Tôi kẹp chúng vào vai và kéo cho lưng mụ cong, đưa nguyên cái háng cao tun hút. Tôi hơi dang cho bắp vế hở ra và cạ cằm lẫn miệng huỵch huỵch vào lồn cho mụ ngất ngư chết đi….

..........

Bố chồng nàng dâu, SSNI-344